Te Deum Laudámus

TE DEUM MAGYARUL ÉS LATINUL

1. Téged Isten dicsérünk, – Téged Úrnak ismerünk.

2. Téged, örök Atyaisten, – Mind egész föld áld és tisztel.

3. Téged minden szép angyalok, – Kerubok és szeráfkarok,

4. Egek és minden hatalmak, – Szüntelenül magasztalnak.

5. Szent vagy, szent vagy, – Erősséges szent Isten vagy!

6. Nagyságoddal telve ég, föld, – Dicsőséged mindent bétölt.

7. Téged dicsér, egek Ura, – Apostolok boldog kara.

8. Dicséretes nagy próféták – Súlyos ajka hirdet és áld.

9. Jeles mártír seregek – Magasztalnak Tégedet.

10. Vall tégedet világszerte – Szentegyházad ezerszerte,

11. Ó Atyánk, Téged – S mérhetetlen nagy fölséged,

12. S azt ki hozzánk tőled jött le, – Atya igaz Egyszülöttje,

13. És áldjuk Veled – Vigasztaló Szentlelkedet.

14. Krisztus, Isten Egyszülöttje, – Király vagy te mindörökre.

15. Mentésünkre közénk szálltál, – Szűzi méhet nem utáltál.

16. Halál mérgét megtiportad, – Mennyországot megnyitottad,

17. Isten jobbján ülsz most széket, – Atyádéval egy fölséged,

18. Onnan leszel eljövendő, – Mindeneket ítélendő.

(letérdelni)

19. Téged azért, Uram, kérünk, – Mi megváltónk, maradj vélünk,

20. Szenteidhez végy fel égbe, – Az örökös dicsőségbe.

21. Szabadítsd meg, Uram, néped, – Áldd meg a te örökséged.

22. Te kormányozd, te vigasztald, – Mindörökké felmagasztald.

(felállni)

23. Mindennap dicsérünk téged, – Szent nevedet áldja néped.

24. Bűntől e nap őrizz minket – És bocsásd meg vétkeinket.

25. Irgalmazz Uram, irgalmazz, – Híveidhez légy irgalmas,

26. Kegyes szemed legyen rajtunk; – Tebenned van bizodalmunk.

27. Te vagy, Uram, én reményem, – Ne hagyj soha szégyent érnem!

*******************************************************************

Latinul:

Te Deum laudámus: te Dominum confitémur.

Te ætérnum Patrem omnis terra venerátur.

Tibi omnes Angeli; tibi cæli et univérsae potestátes.

Tibi Chérubim et Séraphim incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra majestátis glóriæ tuæ.

Te gloriósus Apostolórum chorus;

Te Prophetárum laudábilis númerus;

Te Mártyrum candidátus laudat exércitus.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia:

Patrem imménsæ majestátis;

Venerándum tuum verum et únicum Fílium;

Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.

Tu Rex glóriæ, Christe.

Tu Patris sempitérnus es Fílius.

Tu ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo,

aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.

Judex créderis esse ventúrus.

Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni,

quos pretióso sánguine redemísti.

Ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hæreditáti tuæ.

Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies benedícimus te.

Et laudámus nomen tuum in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.

Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.