Ima a családokért

Ima a családokért

(Az oldal nyomtatása a lábjegyzetben kezdeményezhető!)

Dicsőséges Szentháromság, minden

szeretet és közösség forrása, köszönjük

neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket

szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd

testvéreinket, akik házasságukban és

családi életükben hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink

iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts,

hogy a kölcsönös önátadásban napról-napra

újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat,

hogy bátran vállalják a családi élet

kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a

magyar családokért sokat fáradoznak.

Szent Család, könyörögj érettünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a címlapra:Budapest Újpalotai Római Katolikus Templom