Imádság a Szűzanyához

Imádság a Szűzanyához:

 

Édes Szűzanyám, csillogó koronád fényéből egy csöpp fényt sugallj reám.

Hálátlan gyermeked vagyok Anyám, de Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.

Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet, áldott szent palástodat reám terítetted.

Kérlek, segíts, hogy Téged így köszönthesselek, Általad láthassam egyszer Istenemet.

Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője, Tehozzád könyörög a Föld minden népe.

Imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre, ó segíts, hogy lelkünket a gonosz kerülje.

Hisz Édesanyánk vagy Te, s a Világ Királynője, Szent Fiad által vagy lelkünknek őrzője.

Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád, kérünk fordítsd felénk jóságos szent orcád.

Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe, hogy Általad eljussunk Jézusunk elébe, Ámen