Boldog II. János Pál pápa

"... elfogadva sok püspöktestvérünk és sok hívő kérését, miután meghallgattuk a Szenttéavatási Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünkkel engedélyezzük, hogy Isten tiszteletre méltó szolgáját, II. János Pál pápát mostantól kezdve boldognak nevezzék, és ünnepét minden évben október 22.-én, a kánonjogi előírások szerint megállapított helyeken és szabályok szerint megünnepeljék."