Tódor

Boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú

 

( 1911 – 1947 )

 

 

 

 

 

Romzsa Tódor 1911. április 14-én született Nagybocskón, Kárpátalján. Görög eredetű nevének jelentése Isten ajándéka. Gimnáziumi éveit Huszton töltötte, az iskola befejezése után Rómában tanult a Gregorián Egyetemen.

1936. december 25-én szentelték görög katolikus pappá Rómában. Nyolc évig teljesített papi szolgálatot Bereznán.

 

1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ungváron.

Püspöki jelmondata: Szeretlek téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem és oltalmam.

 

A II. világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaik elvétele.  Mivel paptársaival együtt nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Hruscsov, az ukrajnai kommunista párt központi bizottságának első titkára Sztálinhoz fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a Rómával egyesült egyházi vezetés likvidálását az egykor magyar városban, Ungváron.

 

1947. október 26-án Lóka község felújított templomának felszentelését Tódor püspök végezte. Az ünnepélyes templomszentelés után a püspök és kísérete a beregszőllősi plébánián ebédelt. Itt a helybeliek figyelmeztették, hogy a faluvégen idegen férfiakat és autókat láttak, ezért a püspök a következő napra halasztotta a hazatérést. Másnap reggel indultak hazafelé. Beregszőllőstől két-három kilométer távolságban azonban egy nagy, tizenkét kerekes teherautó teljes sebességgel hátulról belerohant a püspököt szállító lovas kocsiba. A püspök az úttestre zuhant, kísérőit az ütközés ereje tíz méterre röpítette a mezőre. A támadók a püspököt agyba-főbe verték. Tódor püspök fejsérüléseket és állkapocstörést szenvedett a vastárgyakkal való csapásoktól. A merénylők rövid időn belül végeztek volna áldozataikkal, de megjelent a postát szállító autó, a mezőn át pedig a falu felől emberek közeledtek. Erre a támadók elmenekültek. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították, ahol az orvosok mindent megtettek értük. Tódor püspök egész testét horzsolások és kék foltok borították. Másnap Tódor püspök meggyónt és megáldozott. Csak folyékony táplálékot tudott magához venni.  A főorvos péntekről szombatra virradó éjjel nagyon késői időben vizitet tartott. A nővéreket kiparancsolták a betegszobából.

Amikor a nővérek visszajöttek, a püspök felsóhajtott: „Jézusom!” – majd látták, hogy az egész testét megrázó görcs után nem mozdult többé. Betegtársa csak annyit tudott mondani:

„Volt itt egy nővér, és a püspök atya orran alá tartott valamit.”  Ez a vallomás és az orrnál kezdődő kékülés arra mutatnak, hogy a méreg a belégzéssel szívódott fel, és az okozta halálát mintegy tíz perc múlva, 1947. november 1-jén.

 

1947. november 4. temették el az ungvári görög katolikus székesegyház kriptájában.

1997. november 8-án megkezdődött a boldoggá avatási eljárása.

2001-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta.

 

Boldog Romzsa Tódor könyörögj érettünk!