Trianon

 

 

 

 

 

2010. június 04. a Nemzeti Összetartozás napja Erdélyben és Magyarországon

 

 

 

„Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja,

Csaba királyfi gyűjti táborát.

Szűnik az átok, kiapadt a kútja,

Szívünkön égi öröm lángol át.

 

Hiába zúgsz már gyűlöletnek árja,

Megáll a szikla, nem porlik tovább,

Imánk az Istent újra megtalálja,

Köszöntsd ma népem, üdvöd hajnalát!”

 

 (Székely Himnusz)

 

 

Örvendetes, hogy az országgyűlés június 04-t Trianon-emléknappá, a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A trianoni békediktátum 90. évfordulóján Hazánkban és a határokon túl is számos megemlékezés volt.

Templomunk harangjai negyed órán át, zengve hirdették a megbékélést és a magyar nemzet egységét. A megemlékezésen a határon túli magyarok leszármazottai és a magyarországi magyarok testvéri szeretettel ölelhették át egymást. Az esti órákban a közösségi teremben levetítették Koltay Gábor Trianon című filmjét.  

Csíksomlyón fél ötkor kondultak meg a harangok. Hangjukat felrepítette a szél a székelyek szent hegyéig, a Hargitáig. Lovas huszárok fekete lobogókkal, gyászzenére vonultak a csíksomlyói Szűzanya lábai elé, anyai áldását kérve nemzetünkre. Erdélyi magyar testvéreink nagyon örvendenek a kettős állampolgárságnak, s azt üzenik nekünk, hogy az imában egyek vagyunk.

Itt az idő, hogy Trianon sebei begyógyuljanak! Nem revízióval, hanem a lelki egység megteremtésével. Mária országa a Lélekben egységes Isten előtt. Örvendjünk!

 

 

 

 

Csíksomlyó

 

Áldja meg az Isten és a Magyarok Nagyasszonya Hazánkat, nemzetünket!