Egyházi hírek,programok

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus:


Fényképek:

           

A 21. század legnagyobb kihívása előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban: a koronavírus járvány következményei még beláthatatlanok, nemcsak egészségügyi szempontból, hiszen gazdasági recesszió, munkahelyek megszűnése fenyeget bennünket.

Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly a felelősségünk. Ezért arra hívunk Téged, hogy csatlakozz az imaláncunkhoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért, valamint a közös jövőnkért fohászkodunk, hiszen Jézus ezt ígérte: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Csatlakozz TE is a 777 imaláncához!

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.

Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.

Bízunk Benned. Köszönjük.”

(Johannes Hartl)

+

i

60 190IMÁDKOZÓ

Oszd meg, hogy mások is csatlakozzanak!

Rólunk


KEDVES TESTVÉREK!

A COVID-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal (2020. március 17) újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki. Ezt a dokumentumot csatolva küldöm.

A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a papok misézhetnek (sőt, misézzenek is!), de sine populo, vagyis nép részvétele nélkül. A templomok legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentségimádást végezni, de a papok ne ebben az időszakban végezzék a liturgiát!

Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21) kell bevezetni a Főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Aki viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti. Fontos, hogy híveink figyelmét a lehető legjobban és a lehető legtöbb csatornán felhívjuk a változásokra, s javasoljuk nekik az online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A már felvett miseszándékokat a Főtisztelendő Paptestvérek végezzék el magánmiséik alkalmával. A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását kell javasolni és szorgalmazni. Ezzel, valamint az általános feloldozással kapcsolatban csatolok jelen üzenethez egy másik fontos dokumentumot is, magyarázatként és kiegészítésként.

 

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS

Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961-963. kán.)

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

 

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

 

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

LELKI ÁLDOZÁS

 

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

 

Ima a lelki áldozáshoz:  

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

         A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

SE KÉZFOGÁS, SE NYELVRE ÁLDOZÁS – RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKET VEZETETT BE A PÜSPÖKI KAR

Rendkívüli intézkedéseket vezetett be az MKPK Titkársága a koronavírusra való tekintettel, többek között azt kérik a hívőktől, hogy csak kézbe áldozzanak, és ne fogjanak egymással kezet.

“A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

1. Templomok

– Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;

– kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;

– a gyóntatóhelyiség legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;

– kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;

– amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák

– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;

– kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;

– kérjük, hogy az illemhelyiségek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;

– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben (például szenzoros, alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló).

3. Betegellátás

– Kérjük a betegellátásban részt vevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;

– a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia”

A Családok Keresztútja április 13-án, azaz a virágvasárnapot megelőző szombat délután 15.00 órakor indul az Oktogontól. Az Andrássy úton megyünk énekelve, majd a keresztút állomásainál megállva elmélkedéseket hallgatunk és imádkozunk. A Hősök terére 16.00 óra körül érkezünk, és 16.15 körüli kezdéssel szentmisét ünnepelünk. Ide is be lehet csatlakozni!
Emberi igyekezetből, a gondviselés erejével – Jubileumot ünnepelt az újpalotai közösség

2018. december 28., péntek | 10:00

Erdő Péter bíborossal ünnepelte felszentelése tizedik évfordulóját december 27-én a Boldog Salkaházi Sára-templom közössége. A hívek egész napos szentségimádással készültek a hálaadó szentmisére – gazdag tíz évért mondtak köszönetet vértanú névadójuk emléknapján.

KÉPGALÉRIA 

Közel négy évtizedet várt Budapest-Újpalota lakossága az 1970-es évek elején létrejött mintalakótelep templomának megépítésére. A terület egyházilag Pestújhelyhez tartozott. Márton Mihály plébános – meghallva a hívek igényét – szorgalmazta a templomépítést. Az emberek már régóta gyűjtöttek arra, hogy templomuk épülhessen. 1993-ben született meg először az elhatározás, de még jó tíz évet kellett várni a megvalósulásra. Az itt élők, az egyházmegye és az önkormányzat összefogásával kezdődött meg 2006-ban az építkezés.

Az alapkőletételt 2006-ban Erdő Péter bíborossal ünnepelte a közösség; 2008. december 19-én szólaltak meg a templom harangjai, és december 27-én Erdő Péter mint főcelebráns szentelte fel az elkészült épületet Urunk színeváltozása és Boldog Salkaházi Sára tiszteletére, Bábel Balázs érsek, Udvardy György és Székely János – akkor még esztergom-budapesti segédpüspökök – koncelebrálásával. 

Az újpalotai toronyházak és sávházak ölelésében az egyik oldalról, a kisvárosi kertes házakkal a másik oldalról épült fel a városrész egykori elhagyatott, kutyafuttatós helyén a Kruppa Gábor tervező alkotta templom és közösségi ház. A tízemeletesek között szerénynek tűnhet a templom hat emelet magas épülete, mégis monumentális hatású a kisvárosi és a panelos övezet határán.

Repcsik Gyula plébános a felszenteléskor azt az igényt fogalmazta meg, az épülő templom és plébánia hivatása a közösségformálás: a mintegy 40 ezres lélekszámú lakótelepen, ahol az elszegényedés, az elöregedés és az atomizálódás kifejezetten kiáltó, közösségi teret teremteni – ez a missziónk.

Az építész nemcsak közösségi tereket hozott létre – több, egybenyitható, különböző méretű terem, tágas közteret biztosító udvar – de számos megoldással hangsúlyozta Isten házának nyitottságát, fénnyel telítettségét, befogadókészségét.

A tizedik évfordulóra megtelt a templom nagy belső tere. Ünnepelni jött a közösség. Erdő Péter főcelebráns mellett az oltár körül koncelebrált Repcsik Gyula plébános és számos paptestvér.

Erdő Péter szentbeszédét teljes terjedelemben közöljük.

* * *

Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Nagy örömmel ünnepeljük, hogy tíz éve szentelhettük fel Boldog Salkaházi Sára tiszteletére ezt az új templomot. Öröm látni, hogy a hívő közösség magáénak érzi ezt a szent helyet. Öröm megtapasztalni, hogy ez az épület valóban az imádság háza lett. Mert amikor katolikus templomot szentelünk, amikor ide eljövünk, mindig eszünkbe jut az utolsó vacsora helye, az a bizonyos emeleti terem, ahol Jézus először mondta a megtört kenyérre: „vegyétek és egyétek, ez az én testem”. De tudjuk azt is, hogy templomaink nemcsak egy tucat emberből álló asztaltársaság befogadására épülnek, hanem arra is, hogy bennük végezzük a nyilvános, hivatalos, ünnepélyes istentiszteletet. A keresztény templom ugyanis a jeruzsálemi templomnak is utóda. Ott mutatták be az áldozatokat az egész népért. Jézus kereszthalála pedig valódi engesztelő áldozat volt. Ha az utolsó vacsora válik jelenvalóvá a szentmisében, akkor súlyuk van azoknak a jézusi szavaknak is, amelyek a kenyér és a bor felett elhangzanak: „ez az én testem, amely értetek adatik”; „Ez az én vérem, amely kiontatik a bűnök bocsánatára”. Tehát Jézus nem egyszerűen testét és vérét adja nekünk, hanem áldozatul bemutatott testét és vérét. Templomaink tehát a jeruzsálemi templomnak is utódai, mert ez az egyetlen és végtelen értékű áldozat, amely minden más helyébe lép.


2. A mai evangéliumban Jézus kiűzi a kufárokat a templomból. Mikor pedig kérdőre vonják, hogy mi jogon teszi, ezt válaszolja: „Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnapra felépítem” (Jn 2,19). A jeruzsálemi templom épületét titokzatos sejtelmek és jövendölések övezték. Már a szent sátorról úgy tartották, hogy emberi munka, de Isten műve is , sőt a szent helyet, amely majd a választott nép otthona és szentélye lesz, maga az Úr készítette. „Ezt a helyet, Uram, te tetted lakóhelyeddé, ezt a szentélyt, Uram, a te kezed készítette” – olvassuk a Kivonulás könyvében (Kiv 15,17). Jóval később Zakariás prófétánál már a templom helyreállításáról van szó. De aki az újjáépítés feladatát kapja Istentől, egyfajta prófétai távlatban jelenik meg: „Íme a férfi, akinek ’Sarj’ a neve, mert ahol áll, ott sarjadni fog valami. Ő fogja helyreállítani az Úr szentélyét” (Zak 6,12–13). A Sarj pedig Messiás elnevezése (vö. Jer 23,5). Ezt a Sarjat (Nécér) fedezik fel a tanítványok a Názáreti Jézusban, mert a názáreti szó (nocri) hangzása egybeesik ezzel az ősi messiási címmel, Máté evangéliumában ugyanis ezt olvashatjuk: „Názáret városában telepedett le. Így beteljesedett a próféták jövendölése: názáretinek fogják hívni” (Mt 2,23). Nem véletlen, hogy éppen a templom romba döntésének az összefüggésében Szent István első vértanút azzal vádolják a főtanács előtt, hogy azt mondta: „a Názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet” (ApCsel 6,14). Tehát a templomot újjáépítő Sarj prófétai képe és Jézus Názáretinek nevezése a legfontosabb és legérzékenyebb kérdést érinti. Azt a kérdést, Jézus-e a Messiás. A hívő zsidóság körében ma is elterjedt az a felfogás, hogy a jeruzsálemi templomot majd a Messiás fogja felépíteni. János evangéliumában a feltámadás fényében a kijelentés új értelmet kap. Az evangélista megjegyzi, hogy Jézus saját testének templomáról beszélt (Jn 2,21).

3. És valóban az Újszövetség az Egyházat nevezi Krisztus testének és egyben lelki háznak, vagyis Isten templomának. Templomainknak tehát titokzatos értéke van, de ez az érték nem csupán a falakban, hanem az ott egybegyűlő közösségben is rejlik. Diocletianus császár keresztényüldözése alatt, mely az egész Római Birodalomra kiterjedt, elkobozták és lerombolták a keresztény templomokat. Így akarták kitörölni a köztudatból a kereszténység jelenlétét. Így akarták megakadályozni, hogy az egyházi közösség egybegyűljön. Öröm volt látni az előző évtizedekben, hogy a volt Szovjetunió területén, Albániában és másutt visszaadták a templomokat, sőt újakat is építettek. Ez a templom nem lerombolt régi épület helyén áll, ennek a kerületnek a tervezésekor már eleve kihagyták a templomot. De változtak az idők, változott az itt élő emberi közösség. Lehetőség nyílt arra, hogy tíz évvel ezelőtt az önkormányzattól kapott területen ez a templom felépülhessen. Ezt a templomot is az emberi igyekezet és maga a Mindenható építette. A Gondviselés teremtette meg a lehetőségeket. Isten oltotta a vágyat az itt lakók szívébe, hogy saját templomuk legyen.

4. A Gondviselés mutatja meg mai feladatainkat is. Mikor Boldog Salkaházi Sára Krisztusnak ajánlotta egész életét, hamarosan úgy hozta az idő, hogy az üldözöttekben kellett meglátnia az Üdvözítő arcát. „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek” – mondta Jézus. És Sára testvér megtette, ami tőle telt. Adott szállást, élelmet, búvóhelyet. A nagy szembesítés pillanatában pedig tudatosan vállalt szeretetből odaadta az életét. És aztán csend következett. Hosszú, évtizedekig tartó hallgatás. Végül azonban, ami a rejtekben történt, nyilvánosságra került. 2006-ban itt, Budapesten megtörténhetett Sára testvér boldoggá avatása egy felejthetetlen estén, amely az emlékezet megtisztításának, a hitnek és a szeretetnek az ünnepélyes pillanata volt.

5. Amikor ma a Boldog Salkaházi Sára tiszteletére szentelt templomba eljövünk, kérjük a Gondviselő Istent, mutassa meg nekünk is életünk minden napján, hogy mivel fejezhetjük ki szeretetünket iránta és a rászoruló emberek iránt. Adja meg az erőt, hogy amit felismertünk, azt teljes szívvel, halogatás nélkül meg is tehessük.

Boldog Salkaházi Sára, könyörögj értünk! Ámen

* * *

Az ünneplés a szentmise után a közösségi termekben szeretetvendégséggel folytatódott. Repcsik Gyula plébánossal az eltelt tíz évről beszélgettünk.

A kezdeti cél, hogy a templom nemcsak plébánia, hanem egyben közösségi ház is, megvalósult – mutatott rá a plébános a legutóbbi programjaikat felelevenítve, a kulturális triduumot, a játékesteket, koncerteket, irodalmi délutánt. A plébánia számos közösség otthona. Aktív a Szent Pióról elnevezett karitászcsoport, a férfi és a női kör, stabilan működik az ifjúsági közösség, a szentmiséken szolgáló két énekkar. Gyula atya szóba hozza a nehézségeket is: a lakótelep a legtöbb fiatal család számára átmeneti lakhatás, hosszú távon  nem tekintik perspektívának. Amint lehet, elköltöznek ezekből a kényelmes, de személytelen lakásokból. Legfontosabbnak a plébános a személyes megszólítást, a személyre szabott figyelmet tartja, s ez az, aminek gyümölcse az a jó hangulatú közösség, mely betölti a szentelés jubileumának napján a termeket.

Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára-templom története

1993-ban került napirendre egy templom megépítésének terve az egyházközség és a XV. kerületi önkormányzat összefogásával. 1996. szeptember 7-én Szent II. János Pál pápa megáldotta a templom alapkövét – ez most a jelenlegi altemplom oltára alatt található – de a kölcsönös szándék ellenére az építkezés pénzügyi okokból nem kezdődhetett meg. A szándék tovább élt, és 2006-ban indult el a megvalósítás útján. Az önkormányzat 99 évre templomépítés céljaira az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye használatába adott egy 4100 négyzetméteres telket a lakótelep „mértani közepén”, a Pattogós utca és Szerencs utca által határolt területen. Kruppa Gábor tervei alapján kezdődött meg az építkezés. Az építész-tervező templomépítészeti hagyományunkból Árkay Bertalan városmajori és Rimanóczy Gyula pasaréti templomához kapcsolódik.

Erdő Péter bíboros 2006. december 20-án áldotta meg az új alapkövet. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kiemelt feladatának tekintette a templom megépítését, saját forrásból biztosította az építkezés anyagi fedezetét, így tíz hónap alatt elkészülhetett az épület, mely ma nemcsak szakrális, hanem közösségépítő, szociális, karitatív szerepet is felvállal.

Az oltárba Szent Bonifác és Szent Kelemen egy-egy ereklyéje került, a szentélyben található ereklyetartóban pedig Sára testvér vezeklőövét helyezték el. A mozaik oltárkép Puskás László görögkatolikus parókus-festőművész és felesége, Nadia asszony alkotása: Urunk színeváltozását jeleníti meg Mózessel, Illéssel, valamint Péter, Jakab és János apostolokkal. Az alkotás Boldog Batthyány-Strattmann László, Boldog IV. Károly király, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Meszlényi Zoltán, illetve Boldog Salkaházi Sára testvér portréját is ábrázolja. Az oltárképet  2010-ben Erdő Péter bíboros áldotta meg. Ugyanebben az évben kapott az egyházközség plébániai rangot.

A főhajó és a kápolnatér, az egy szinttel lentebb található kisebb és nagyobb közösségi termek, valamint a tágas köztérnek kialakított udvar nagyobb közönséget vonzó események méltó kerete lett. Kruppa Gábor alkotását Budapest építészeti nívódíjával is elismerték.

Trauttwein Éva/Magyar KurírÖrökimádás a Főplébánia-templomban

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én fölüdítelek titeket!”

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Főtitkársága, és a Budapest-Belvárosi Főplébánia 2018. január 1-én 00:00 órától megkezdte folyamatos, örökös szentségimádását a Főplébánia-templom (Budapest, Március 15. tér, az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél) örökimádás kápolnájában.

Kérjük a Testvéreket, hogy jelentkezésükkel biztosítsák, hogy minden órában legalább 2-2 imádkozó legyen az Úr Jézus előtt, hogy így a célkitűzés, a folyamatos imádás megvalósuljon. Ezen keresztül részesedünk magunk az Úr Krisztus áldásában és szolgálatunkkal másokat is hozzásegítünk ahhoz, hogy bármikor betérhessenek imádkozni.

Jelentkezni lehet

  • interneten az orokimadas.belvarosiplebania.hu címen;

  • a Plébánia irodában (1056 Budapest, Március 15. tér 2.);

  • telefonon, a 06-1-318-3108-as számon;

  • és a helyszínen, a templomban papír alapon.

Ne hagyjuk magára Krisztust!

A folytonos szentségimádásról

Jézus Krisztus az élő Isten Fia, aki e világra jött, megtestesült, egy lett közülünk, belépett a történelembe. Valóságosan jelen van értünk, velünk az Oltáriszentségben. Így válik számunkra személyessé, konkréttá, idő felett álló valósággá az Ő léte. Vár bennünket a kenyér színe alatt.

Hívására, utánunk vágyakozó szomjára hogyan válaszolunk? Ő barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Amikor szentségimádást végzünk elfogadjuk hívását, mi is jelen vagyunk az ő jelenlétében, kitesszük magunkat a titok sugárzatának. Hagyjuk, hogy ihlessen, formáljon, lelkesítsen minket. Közösségünk vele egyben egy nagyobb egységbe kapcsol minket azokkal, akik hozzá tartozunk, akik őt Urunknak valljuk. Nála átérezzük életünk értelmét: Istennel lenni, megpihenünk fáradtságunkban, és megújulunk emberségünkben. Más horizont, a végtelen távlata nyílik meg számunkra.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én fölüdítelek titeket!” – mondja az Úr.

 

További információk, a regisztráció menete ide kattintva elérhető vagy olvasható a http://www.orokimadas.belvarosiplebania.hu/ honlapon.alt

12 idézet Szent II. János Páltól

1. A jövő ma kezdődik, nem holnap.

2. A tudomány megtisztíthatja a vallást a tévedésből és a babonától. A vallás megtisztíthatja a tudományt a bálványimádástól és a hamis abszolútumoktól.

3. A társadalmi igazságosság nem érhető el erőszakkal. Az erőszak megöli azt, amit létrehozni kíván.

4. Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Mi a húsvét emberei vagyunk és a halleluja a dalunk.

5. Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel reményt, soha ne kételkedjenek, soha ne fáradjatok el, és soha ne legyenek bátortalanodjatok el. Ne féljetek.

6. A hit és az érzés olyan, mint az emberi lélek két szárnya, amivel az igazság felé halad.

7. A legrosszabb börtön a bezárt szív.

8. Ahogy a családnak megy, úgy megy a nemzetnek, és így az egész világnak, melyben élünk.

9. Ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni ... A béke lesz a történelem utolsó szava.

10. Az egyéni szabadság korlátozása úgy tűnhet, hogy az valami negatív és kellemetlen dolog, de a szeretet által pozitív, örömteli és kreatív dologgá válik. A szabadság a szeretet kedvéért létezik.

11. Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk, mi az Atya szeretetének összege vagyunk és a valódi képességünk az, hogy Fiának, Jézusnak képévé váljunk.

12. Jézust keresed, amikor álmodsz a boldogságról; Ő vár téged, amikor semmi mást nem találsz kielégítőnek; Ő a szépség, akihez vonzódsz; Ő az, aki a teljesség szomjúságában provokált téged, hogy ne engedje, hogy megállj a kompromisszumnál; Ő az, aki sürget téged, hogy lehulljon rólad a hamis élet maszkja; Ő elolvassa a szívedben a legeredményesebb választásokat, amelyeket mások megpróbálnak elfojtani.

2015. szeptember 18-19-én rendezték meg "Veled együtt vagyunk rendben!" mottóval a Szerzetesek tere elnevezésű rendezvényt, ahol a világiak találkozhattak a különböző szerzetes rendek képviselőivel.  

 

Vissza a címlapra:Budapest Újpalotai Római Katolikus Templom