Bernat

Szent Bernát imája

Legkegyesebb Szűzanya Mária !

Soha sem hallotta még senki,

Hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt,

Aki oltalmad alá folyamodott,

Segítségért esdekelt,

Vagy szószólásodat kérte.

Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád,

Szűzek szent Szűze!

Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös,

Sóhajtozva lábadhoz borulok.

Ne vesd meg szavaimat örök Igének szent Anyja,

Hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen