Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

ÁPRILIS 21-TŐL- ÁPRILIS 28-IG

1. Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2. Húsvétvasárnap a szentmisék a szokásos időpontban kezdődnek 9:00 és 18:00 órakor. A reggeli szentmise után ételszentelés lesz.

3. Húsvéthétfőn csak reggel 9:00 órakor lesz szentmise!

4. Április 24-én, szerdán 19.00 órai kezdettel folytatódik az EURÓPAI ESTEK előadás sorozat. Vendégünk Kiszelly Zoltán politológus. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

5. Április 26-án, pénteken 19:30 órától Játékklub lesz. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

6. Május 5-én vasárnap a 9:00 órai szentmisén a zenei szolgálatot a Lumen Christi gospel kórus végzi. Utána rövid koncertet tartanak. A perselygyűjtésünk és adományaink az ő New Yorki utukat szolgálja. Mint ismertes meghívást kaptak a Carnegie hallba a világ egyik leghíresebb koncert termébe. Isten fizesse meg adakozásukat!

7. Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúja május 12-én lesz, egyben 17 testvérünk részesül a bérmálás szentségében. Az ünnepi szentmise nem 9:00 órakor kezdődik, hanem 10:00 órakor. Jól jegyezzük meg! Bérmál és az ünnepi szentmisét bemutatja dr. Cserháti Ferenc püspök atya. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és utána az agapéra, szeretetvendégségre.

A Feltámadt Üdvözítő békéjével kívánok minden kedves testvérünknek és családjaiknak Áldott Kegyelemteljes Húsvéti ünnepeket!

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

ÁPRILIS 14-TŐL- ÁPRILIS 21-IG

1. Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2. Április 14-én Virágvasárnap a 9:00 órai szentmise előtt lesz a hagyományos barkaszentelés. Kérem, barkát hozzunk magunkkal! A szentmisén az énekkar Szent Lukács evangéliumából énekli a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét.

3. Április 17-én, szerdán 18:45 órakor Női est lesz! Szeretettel hívjuk és várjuk a lányokat, asszonyokat!

4. Április 18-án, Nagycsütörtökön 10:00 órakor a Szent István bazilikában lesz az olajszentelési szentmise. Erdő Péter bíboros atya szeretettel várja a kedves testvéreket is.

5. Nagycsütörtök Az Oltáriszentség alapításának az ünnepe a szentmise 18:00 órakor kezdődik. utána 20:00 óráig virrasztás.

6. Nagypéntek Krisztus Urunk halálának ünnepe 8:00 órakor Keresztút utána 10:00 óráig gyóntatás 15:00 órakor Liturgia: Passió, Kereszthódolat valamint Szentáldozás. 16:00 órától 20:00 óráig Szentsír látogatás.

7. Nagyszombat 8:00-17:45 óráig szentsír látogatás. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében kitett ívre, hogy a nap minden szakában legyen imádkozó Jézus sírjánál. 8:00-10:00 óráig gyóntatás. 18:00 órakor Húsvéti vigília szertartás feltámadási körmenettel.

8. Húsvétvasárnap a szentmisék a szokásos időpontban kezdődnek 9:00 és 18:00 órakor. A reggeli szentmise után ételszentelés lesz.

9. Húsvéthétfőn csak reggel 9:00 órakor lesz szentmise!