dr.erdőpéter bíboros megáldja az alapkövet

Dr. Erdő Péter bíboros úr Hajdú László polgármester úr jelenlétében megáldja az új alapkövet

2006. december 20. 

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a mai napon e hivatalos írással megbízást adok az újpalotai Katolikus Templom felépítésére, amely egy majdan megalapítandó önálló plébánia temploma lesz az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

E templom létrejöttének és építésének rövid története az utókor számára:

Újpalotán 1993 óta van napirenden egy új templom építése. A XV. kerületi Önkormányzat egy akkori határozatában hozzájárult ahhoz, hogy területén új római katolikus templom épüljön. Az első helyszínt a főtéren jelölték ki. Ezt követően elődöm, dr. Paskai László bíboros, prímás, érsek úr látogatást tett a kerületben és tárgyalt Czibik Tamás polgármester úrral. 1994-ben az EPSZ tagjai egyhangúlag megerősítették Paskai László bíboros úr templomépítési szándékát. Az akkori kölcsönös szándék ellenére az építkezés pénzügyi okokból nem kezdődhetett meg.

A 2003. május 26-án, a budavári Prímási Palotában tartott Papi Szenátus ülésén ismét elhangzott, hogy az újpalotai lakótelep kapjon templomot. Dr. Udvardy György püspök, érseki általános helynök úr - a főegyházmegye új vezetésének szándékát összefoglalva - 2005. májusában írt levelében tájékoztatta Hajdú László polgármester urat azokról a szempontokról, amelyeket a Főegyházmegye a templom építésével összefüggésben fontosnak tart.

A jelenlegi helyszín javaslata a kezdetekhez képest 13 év után, 2006-ban került ismét az Önkormányzat képviselőtestülete elé. Ezután a jogi, gazdasági és műszaki egyeztetések következtek, melyek eredményeként aláírásra került a megállapodás a XV. kerületi Önkormányzat és a Főegyházmegye vezetői között. A megállapodás értelmében a XV. kerületi Önkormányzat ezt a Pattogós utca - Szerencs utca által határolt területet 99 évi időtartamra, templomépítés céljaira az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye használatába adta.

Tanulmánytervek szintjén elkészültek azok a vázlatok, amelyekből végleges formát ölthet a templom a kapcsolódó épületrészekkel együtt. Ennek az új templomnak nemcsak szakrális, hanem közösségépítő, szociális, karitatív szerepet is kell vállalnia, viselnie.

Reményeink szerint - természetesen pénzügyi lehetőségeinktől is függően - a templomépítés 2008-ban befejeződhet.

A templom alapkövét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Erzsébet Jubileumi Évben, 2006. december 20-án, de. 10 órakor helyezem el.

Vissza a címlapra:Budapest Újpalotai Római Katolikus Templom