hirdetések

               Hirdetések

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

AUGUSZTUS HÓNAPBAN

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Augusztus hónapban hétfői és keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban. Kivétel augusztus 20-a Szent István király Magyarország fővédőszentjének ünnepe. A szentmise 9:00 órakor kezdődik.

3.   Augusztus 4-én, szombaton 16:00 órakor Rózsafüzért imádkozunk hazánk lelki felemelkedéséért. Ez egyben a Rózsafüzér társulat összejövetele is!

4.   Augusztus 5-én vasárnap a 9:00 órai szentmise keretében ünnepeljük Urunk Színeváltozásának ünnepét templomunk búcsú napját. A szentmisét Msgr. Dr. Forró József atya mutatja be. Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket!

5.   Augusztus 15-e szerda Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep! Szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek 9:00 és 18:00 órakor!

 

 PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚLIUS HÓNAPBAN

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Július 1-én vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, a Szentszék karitatív kiadásait segítjük ezzel. Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat!

3.   Hála és köszönet minden segítségért mind anyagi mind imaháttérért, amit a napközis tábor ideje alatt kaptunk! A gyerekek és a vezetők is sok kegyelmet és élményt kaptak ettől az egy héttől. Isten fizesse meg!

4.   Július 5-én, csütörtökön és 6-án, pénteken 16:45 órakor imaóra lesz! Jöjjünk, imádkozzunk és engeszteljünk közösen.

5.   Július 7-én, első szombaton 16:00 órakor rózsafűzért imádkozunk hazánk lelki felemelkedéséért. Ez egyben a Rózsafüzér Társulat összejövetele is!

6.   Július 15-én vasárnap a 9:00 órai szentmisét Szivák Tamás újmisés atya fogja bemutatni. Tamás atya még első éves kispapként volt itt nálunk hivatásvasárnapon tanúságot tenni. Jöjjünk minél többen az újmisére és kérjük áldását.

7.   Július és augusztus hónapokban hétfő és keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban. Kivétel augusztus 20-a Szent István király ünnepe.

 


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 24-TŐL- JÚLIUS 01-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 25-29-ig lesz a hittanos gyerekek napközis tábora plébánián. Kérem a kedves testvéreket, hogy imáik mellet anyagi támogatásukkal is segítség a tábor sikeres lebonyolítását. Adományainkat, a templom közepén elhelyezett perselybe tehetjük. Köszönjük!

3.   Június 30-án, szombaton reggel 8:00 órától templomtakarítás lesz. Szeretettel várjuk a segítő kezeket!

4.   Július 1-én vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, a Szentszék karitatív kiadásait segítjük ezzel. Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat! 

5.   Előre hirdetjük, hogy július és augusztus hónapokban hétfő és keddi napokon nem lesz szentmise templomunkban. Kivétel augusztus 20-a Szent István király ünnepe.

 

                                                        

                                                                                                 


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

JÚNIUS 17-TŐL- JÚNIUS 24-IG

 

 

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Június 17-én vasárnap nem 9:00 órakor kezdődik a szentmise, hanem 10:00 órakor, mert a Katolikus Rádió fogja közvetíteni. Ez egyben a hittanos tanévzáró hálaadásunk is a TE Deum!  

3.   Az idén nyáron is megrendezzük az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen az Újpalotai Nyári Játékokat június 18-22 között. A programok a plakáton illetve a szórólapokon olvashatók. Az előadások 20:00 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes! 

4.   Június 25-29-ig lesz a hittanos gyerekek napközis tábora plébánián. Kérem a kedves testvéreket, hogy imáik mellet anyagi támogatásukkal is segítség a tábor sikeres lebonyolítását. Adományainkat, a templom közepén elhelyezett perselybe tehetjük. Köszönjük!

                                                         

 2126. Rendelkezés imádságról a Hit Évében

A Hit Éve különösen is arra hívja Egyházunk minden tagját, hogy hitét még inkább elmélyítse. Katolikus hitünk egyik alapvető eleme, hogy erős hittel hisszük és valljuk: Krisztus teljesen jelen van az Oltáriszentségben. Ezért a Hit Évének időtartamára szeretettel felhívom az összes felelős lelkipásztorokat, hogy a Főegyház­megye minden templomában a szentáldozás után, de még a Postcommunio előtt a miséző pap(ok) a hívekkel együtt imádkozzák a Krisztus lelke szentelj meg engem... kezdetű Szent Ignác-i imát.

AZ IMA SZÖVEGE:

KRISZTUS LELKE, SZENTELJ MEG ENGEM!

KRISZTUS TESTE, ÜDVÖZÍTS ENGEM!

KRISZTUS VÉRE, IHLESS MEG ENGEM!

KRISZTUS OLDALÁBÓL KIFOLYÓ VÍZ,

MOSS TISZTÁRA ENGEM!

KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE, ERŐSÍTS MEG ENGEM!

Ó, JÓSÁGOS JÉZUS, HALLGASS MEG ENGEM!

SZENT SEBEIDBE REJTS EL ENGEM!

NE ENGEDD, HOGY ELSZAKADJAK TŐLED!

A GONOSZ ELLENSÉGTŐL OLTALMAZZ ENGEM!

HALÁLOM ÓRÁJÁN HÍVJ MAGADHOZ ENGEM!

ADD, HOGY ELJUSSAK HOZZÁD,

ÉS SZENTJEIDDEL DICSÉRJELEK TÉGED,

MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. ÁMEN.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 218. oldal

Reméljük, hogy ez a szentáldozás utáni közös imádság a Hit Évének vége után is szokásban marad.  

Az ima honlapunkról kinyomtatható: Imádságok/Communio menüpontban megjelenő oldal legalsó sorában az "Oldal nyomtatása" feliratra kattintva.


Rózsafűzér-társulat is egy közössége a plébániának. Fontosnak tartják az egyéni imák mellett a közös imádkozást. A Rózafűzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért a szentmisék minden hónap első szombatján 17 órakor lesznek, előtte 16 órától közös elmélkedés (Gyula  atya, vagy általa felkért személy vezetésével) és rózsafűzér imádkozás. Aki vállalja a tagságot Baloghné Emőkénél jelentkezhet személyesen, vagy emailcímén.

Október 28.-án 03:00 órakor az időmérő szerkezetek 02:00 órára állítandók vissza!!!

Április 10-én 19 órakor a Belvárosi Templomban (Budapest, V. kerület) Osztie Zoltán plébános atya és Karol Kozłowski atya, a Lengyel Perszonális Plébánia vezetője, lengyel-magyar szentmisét mutat be a szmolenszki katasztrófa áldozatainak emlékére. 

2012. március 25.-én 02:00-kor az időmérő szerkezetek 03:00 órára állítandók át.
A nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban március 18.-ig. Gyűjtőhely: szentmisék előtt és után a sekrestye; hivatali órák alatt az iroda.
Február 25.-én a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd a szabadegyetem Hetesi Zsolt előadásával folytatódik.
Február 22.-én 18:00-kor női est, 19:30-kor házas hittan.
Február 22.-én hamvazó szerda.
Február 5. én vasárnap az esti szentmise után a SIBELO énekegyüttes koncertje betegség miatt elmarad. Késöbbi időpontban kerül sor a rendezvényre.
Február 18.-án a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd farsangi mulatság következik.
Január 28.-án szombaton 17:00-kor szentmise, majd filmvetítéssel folytatódik a szabadegyetem.
Január 25.-én házas hittan.

Január 18.-án női est.
Január 4.-én szerdán 19 órától férfi est.

2011. december 19.-re hirdetett Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek koncertjére betegség miatt késöbbi időpontban kerül sor. Plakát a mellékletben.

2012.


Aloldalak (1): Archívum 2008-2011.