hirdetések

               Hirdetések

 

 

Fényképek a hirdetőtábláról

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

MÁRCIUS 26-TÓL- ÁPRILIS 02-IG

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Nagyböjtben minden pénteken 18:30 órakor keresztúti imádságot végzünk! A héten az elmélkedéseket a gitáros énekkar végzi.„Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!”

3.   Március 26-án a vasárnapi szentmisét követően a karitász csoport önkéntesei várják a rászorulók húsvéti élelmiszercsomagjához a hívek pénzbeli adományait. Nem élelmiszer adományt gyűjtünk, hanem pénzt, mert így célirányosan tudjuk megvásárolni a szükségeseket. Karácsonykor is nagy örömmel tudtunk megajándékozni – a hívek jóvoltából - több mint 20 rászoruló családot és hajléktalant, Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat.

4.   Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 29-én, szerdán 30-án, csütörtökön és 31-én pénteken18:00 órai szentmise keretében lesz. Gyóntat és szentbeszédet mond Neruda Károly atya. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket! A betegek kenetének kiszolgáltatása pedig április 1-én, szombaton a 17:00 órai szentmise keretében lesz. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében kitett ívre.

5.   Április 1-én, első szombaton 16:00 órakor rózsafüzért imádkozunk hazánk lelki felemelkedéséért. Ez egyben a Rózsafüzér Társulat összejövetele is!

6.   Április 2-án vasárnap a perselygyűjtésünk a Szentföldi keresztények megsegítését szolgálja, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

7.   Örömmel értesültünk arról, hogy Nagypéntek Krisztus Urunk halálának ünnepe munkaszüneti nap lett, ezért a szertartásokat is az eredeti időpontban tudjuk megtartani. Tehát: 8:00 órakor Keresztút 15:00 órakor Liturgia: Passió, Kereszthódolat valamint Szentáldozás. 16:00 órától 20:00 óráig Szentsír látogatás. Kérem, jól jegyezzük meg ezt a változást!

 

 


PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

MÁRCIUS 19-TŐL- MÁRCIUS 26-IG

1.   Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

2.   Nagyböjtben minden pénteken 18:30 órakor keresztúti imádságot végzünk! A héten az elmélkedéseket a Felnőtt fiatalok hittan csoportja végzi.„Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!”

3.   Március 19-én a 9:00 órai szentmise után ingyenes ruhabörze lesz.

4.   Március 19-én és 26-án a vasárnapi szentmisét követően a karitász csoport önkéntesei várják a rászorulók húsvéti élelmiszercsomagjához a hívek pénzbeli adományait. Nem élelmiszer adományt gyűjtünk, hanem pénzt, mert így célirányosan tudjuk megvásárolni a szükségeseket. Karácsonykor is nagy örömmel tudtunk megajándékozni – a hívek jóvoltából - több mint 20 rászoruló családot és hajléktalant, Isten fizesse meg nagylelkű adakozásukat.

5.   Március 22-én, szerdán 19:00 órától házas hittan lesz. Szeretettel várjuk a házaspárokat!

6.   Március 24-én, pénteken Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén a 18:00 órai szentmise keretében lesz a lelki adoptálás. Akik szeretnék ezt a kilenc hónapig tartó imahadjáratot folytatni vagy elkezdeni kérem, jelentkezzenek a sekrestyében.

7.   Március 25-én, szombaton 18:00 órától folytatódik a Képmás- Estek Szabadegyetem vendégünk Orsolics Zoltán Zénó Addiktológia tanácsadó.(szenvedélybetegekkel foglalkozó tudomány) családkonzulens-jelölt Előadásának címe: Szabadulás a függőségből.  Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

8.   Már előre hirdetjük, hogy nagyböjti lelkigyakorlatunk március 29-én, szerdán 30-án, csütörtökön és 31-én pénteken18:00 órai szentmise keretében lesz. Gyóntat és szentbeszédet mond Neruda Károly atya. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket! A betegek kenetének kiszolgáltatása pedig április 1-én, szombaton a 17:00 órai szentmise keretében lesz. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében kitett ívre.

9.   Örömmel értesültünk arról, hogy Nagypéntek Krisztus Urunk halálának ünnepe munkaszüneti nap lett, ezért a szertartásokat is az eredeti időpontban tudjuk megtartani. Tehát: 8:00 órakor Keresztút 15:00 órakor Liturgia: Passió, Kereszthódolat valamint Szentáldozás. 16:00 órától 20:00 óráig Szentsír látogatás. Kérem, jól jegyezzük meg ezt a változást!

 .Az alábbi kép kattintással nagyítható!

 2126. Rendelkezés imádságról a Hit Évében

A Hit Éve különösen is arra hívja Egyházunk minden tagját, hogy hitét még inkább elmélyítse. Katolikus hitünk egyik alapvető eleme, hogy erős hittel hisszük és valljuk: Krisztus teljesen jelen van az Oltáriszentségben. Ezért a Hit Évének időtartamára szeretettel felhívom az összes felelős lelkipásztorokat, hogy a Főegyház­megye minden templomában a szentáldozás után, de még a Postcommunio előtt a miséző pap(ok) a hívekkel együtt imádkozzák a Krisztus lelke szentelj meg engem... kezdetű Szent Ignác-i imát.

AZ IMA SZÖVEGE:

KRISZTUS LELKE, SZENTELJ MEG ENGEM!

KRISZTUS TESTE, ÜDVÖZÍTS ENGEM!

KRISZTUS VÉRE, IHLESS MEG ENGEM!

KRISZTUS OLDALÁBÓL KIFOLYÓ VÍZ,

MOSS TISZTÁRA ENGEM!

KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE, ERŐSÍTS MEG ENGEM!

Ó, JÓSÁGOS JÉZUS, HALLGASS MEG ENGEM!

SZENT SEBEIDBE REJTS EL ENGEM!

NE ENGEDD, HOGY ELSZAKADJAK TŐLED!

A GONOSZ ELLENSÉGTŐL OLTALMAZZ ENGEM!

HALÁLOM ÓRÁJÁN HÍVJ MAGADHOZ ENGEM!

ADD, HOGY ELJUSSAK HOZZÁD,

ÉS SZENTJEIDDEL DICSÉRJELEK TÉGED,

MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. ÁMEN.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 218. oldal

Reméljük, hogy ez a szentáldozás utáni közös imádság a Hit Évének vége után is szokásban marad.  

Az ima honlapunkról kinyomtatható: Imádságok/Communio menüpontban megjelenő oldal legalsó sorában az "Oldal nyomtatása" feliratra kattintva.


Rózsafűzér-társulat is egy közössége a plébániának. Fontosnak tartják az egyéni imák mellett a közös imádkozást. A Rózafűzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért a szentmisék minden hónap első szombatján 18 órakor lesznek, előtte 17 órától közös elmélkedés (Gyula  atya, vagy általa felkért személy vezetésével) és rózsafűzér imádkozás. Aki vállalja a tagságot Baloghné Emőkénél jelentkezhet személyesen, vagy emailcímén.

Október 28.-án 03:00 órakor az időmérő szerkezetek 02:00 órára állítandók vissza!!!

Április 10-én 19 órakor a Belvárosi Templomban (Budapest, V. kerület) Osztie Zoltán plébános atya és Karol Kozłowski atya, a Lengyel Perszonális Plébánia vezetője, lengyel-magyar szentmisét mutat be a szmolenszki katasztrófa áldozatainak emlékére. 

2012. március 25.-én 02:00-kor az időmérő szerkezetek 03:00 órára állítandók át.
A nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban március 18.-ig. Gyűjtőhely: szentmisék előtt és után a sekrestye; hivatali órák alatt az iroda.
Február 25.-én a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd a szabadegyetem Hetesi Zsolt előadásával folytatódik.
Február 22.-én 18:00-kor női est, 19:30-kor házas hittan.
Február 22.-én hamvazó szerda.
Február 5. én vasárnap az esti szentmise után a SIBELO énekegyüttes koncertje betegség miatt elmarad. Késöbbi időpontban kerül sor a rendezvényre.
Február 18.-án a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd farsangi mulatság következik.
Január 28.-án szombaton 17:00-kor szentmise, majd filmvetítéssel folytatódik a szabadegyetem.
Január 25.-én házas hittan.

Január 18.-án női est.
Január 4.-én szerdán 19 órától férfi est.

2011. december 19.-re hirdetett Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek koncertjére betegség miatt késöbbi időpontban kerül sor. Plakát a mellékletben.

2012.


Aloldalak (1): Archívum 2008-2011.