hirdetések

               Hirdetések

 

 

Fényképek a hirdetőtábláról

PLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI

SZEPTEMBER 17-TŐL SZEPTEMBER 24-IG


 1. Hivatali órák templomunkban: hétfő és szerda; 16:00-17:30-ig. (esküvő, temetés, urnasírhely vásárlás, szentmiseíratás, egyházi hozzájárulás befizetése, stb.) Keresztelési jelentkezés: csütörtök 16:00-17:30-ig.

 2. Az új tanévben is folytatódnak a hittanórák és a közösségi alkalmak a plébániánkon. A hirdető táblán olvashatjuk a hittanórák időpontjait. Bátorítom a kedves testvéreket, gyerekeket és felnőtteket, csatlakozzunk a korosztályunknak megfelelő csoportba!

 3. Szeptember 20-án, szerdán 18:45 órakor Női est lesz! Szeretettel várjuk a lányokat, asszonyokat!

 4. Szeptember 23-án, szombaton lelki nap lesz Pio atya tiszteletére a
  2020-as
  Eucharisztikus Kongresszusra való készület első eseményeként, amire szeretettel hívunk mindenkit. Részleteket a plakáton olvashatjuk. Az agapéhoz sütemény adományokat szeretettel elfogadunk.

 5. Szeptember 24-e Szentírásvasárnapja.

 6. Szeptember 24-én vasárnap 18:00 órai szentmise után a Lumen Christi Gospel kórus tart koncertet templomunkban. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!

 7. Október 7-én, szombaton családi kirándulást szervezünk Herendre és Nagyvázsonyra. Indulás reggel 7:00 órakor visszaérkezés 19:00 óra körül. Jelentkezni lehet a sekrestyében, hittanórák előtt valamint az irodai szolgálat alatt. A program költsége 2500-ft/fő. Óvodás gyerekeknek ingyenes, de őket is írassuk fel a jelentkezéskor.

 

A kép kattintással nagyitható!


 http://www.ars-sacra.hu/prgprint.php?prg=3130    
Kedves Testvérünk!

Kérlek, szánj rá pár percet és töltsd ki a kérdőívet, hogy ezzel segítsd plébániánk munkáját.

Hálás köszönettel:

Gyula atya, Szarvas Krisztina, Őze Zsófi, Deákné Csilla


 2126. Rendelkezés imádságról a Hit Évében

A Hit Éve különösen is arra hívja Egyházunk minden tagját, hogy hitét még inkább elmélyítse. Katolikus hitünk egyik alapvető eleme, hogy erős hittel hisszük és valljuk: Krisztus teljesen jelen van az Oltáriszentségben. Ezért a Hit Évének időtartamára szeretettel felhívom az összes felelős lelkipásztorokat, hogy a Főegyház­megye minden templomában a szentáldozás után, de még a Postcommunio előtt a miséző pap(ok) a hívekkel együtt imádkozzák a Krisztus lelke szentelj meg engem... kezdetű Szent Ignác-i imát.

AZ IMA SZÖVEGE:

KRISZTUS LELKE, SZENTELJ MEG ENGEM!

KRISZTUS TESTE, ÜDVÖZÍTS ENGEM!

KRISZTUS VÉRE, IHLESS MEG ENGEM!

KRISZTUS OLDALÁBÓL KIFOLYÓ VÍZ,

MOSS TISZTÁRA ENGEM!

KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE, ERŐSÍTS MEG ENGEM!

Ó, JÓSÁGOS JÉZUS, HALLGASS MEG ENGEM!

SZENT SEBEIDBE REJTS EL ENGEM!

NE ENGEDD, HOGY ELSZAKADJAK TŐLED!

A GONOSZ ELLENSÉGTŐL OLTALMAZZ ENGEM!

HALÁLOM ÓRÁJÁN HÍVJ MAGADHOZ ENGEM!

ADD, HOGY ELJUSSAK HOZZÁD,

ÉS SZENTJEIDDEL DICSÉRJELEK TÉGED,

MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ. ÁMEN.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 218. oldal

Reméljük, hogy ez a szentáldozás utáni közös imádság a Hit Évének vége után is szokásban marad.  

Az ima honlapunkról kinyomtatható: Imádságok/Communio menüpontban megjelenő oldal legalsó sorában az "Oldal nyomtatása" feliratra kattintva.


Rózsafűzér-társulat is egy közössége a plébániának. Fontosnak tartják az egyéni imák mellett a közös imádkozást. A Rózafűzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért a szentmisék minden hónap első szombatján 17 órakor lesznek, előtte 16 órától közös elmélkedés (Gyula  atya, vagy általa felkért személy vezetésével) és rózsafűzér imádkozás. Aki vállalja a tagságot Baloghné Emőkénél jelentkezhet személyesen, vagy emailcímén.

Október 28.-án 03:00 órakor az időmérő szerkezetek 02:00 órára állítandók vissza!!!

Április 10-én 19 órakor a Belvárosi Templomban (Budapest, V. kerület) Osztie Zoltán plébános atya és Karol Kozłowski atya, a Lengyel Perszonális Plébánia vezetője, lengyel-magyar szentmisét mutat be a szmolenszki katasztrófa áldozatainak emlékére. 

2012. március 25.-én 02:00-kor az időmérő szerkezetek 03:00 órára állítandók át.
A nagyböjti élelmiszergyűjtés templomunkban március 18.-ig. Gyűjtőhely: szentmisék előtt és után a sekrestye; hivatali órák alatt az iroda.
Február 25.-én a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd a szabadegyetem Hetesi Zsolt előadásával folytatódik.
Február 22.-én 18:00-kor női est, 19:30-kor házas hittan.
Február 22.-én hamvazó szerda.
Február 5. én vasárnap az esti szentmise után a SIBELO énekegyüttes koncertje betegség miatt elmarad. Késöbbi időpontban kerül sor a rendezvényre.
Február 18.-án a szentmise 17:00-kor kezdődik, majd farsangi mulatság következik.
Január 28.-án szombaton 17:00-kor szentmise, majd filmvetítéssel folytatódik a szabadegyetem.
Január 25.-én házas hittan.

Január 18.-án női est.
Január 4.-én szerdán 19 órától férfi est.

2011. december 19.-re hirdetett Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek koncertjére betegség miatt késöbbi időpontban kerül sor. Plakát a mellékletben.

2012.


Aloldalak (1): Archívum 2008-2011.