plebania

2010.05.09. Búcsú, Erdő Péter biboros miséje, önálló plébánia, oltárkép felszentelése
 
 
Borús, esős napok után derűs, ragyogó nap virradt ránk. A közösség hetek óta izgatottan készült templomunk búcsújára, mindenki hozzátett valami apró szolgálatot a nagy ünnephez. Örömmel vártuk a folyamatosan érkező vendégeket. Dr. Erdő Péter bíboros és Molnár Béla esperes, pestújhelyi plébános önálló útjára bocsátotta az újpalotai templomot és kihirdették az új plébánia megalapítását, Repcsik Gyula atyára bízva annak vezetését. A szentmise keretében a Bíboros Úr megáldotta a főoltárképet. Emelkedett hangulatban, agapéval zárult az ünnepség. Istennek legyen hála az új plébániáért!

Búcsú 2010. május 9.


Plébánia alapítólevelének felolvasása


Incenzálás

Dr. Erdő Péter bíboros beszéde

Kivonulás


Isten áldása kísérje a plébániát, papjait és híveit egyaránt!

<vöcsök>