Dr. Erdő Péter bíboros úr Hajdú László polgármester úr jelenlétében megáldja az új alapkövet

2006. december 20. 

ALAPÍTÓ OKIRAT
Alulírott Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a mai napon e hivatalos írással megbízást adok az újpalotai Katolikus Templom felépítésére, amely egy majdan megalapítandó önálló plébánia temploma lesz az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

E templom létrejöttének és építésének rövid története az utókor számára:
Újpalotán 1993 óta van napirenden egy új templom építése. A XV. kerületi Önkormányzat egy akkori határozatában hozzájárult ahhoz, hogy területén új római katolikus templom épüljön. Az első helyszínt a főtéren jelölték ki. Ezt követően elődöm, dr. Paskai László bíboros, prímás, érsek úr látogatást tett a kerületben és tárgyalt Czibik Tamás polgármester úrral. 1994-ben az EPSZ tagjai egyhangúlag megerősítették Paskai László bíboros úr templomépítési szándékát. Az akkori kölcsönös szándék ellenére az építkezés pénzügyi okokból nem kezdődhetett meg.

A 2003. május 26-án, a budavári Prímási Palotában tartott Papi Szenátus ülésén ismét elhangzott, hogy az újpalotai lakótelep kapjon templomot. Dr. Udvardy György püspök, érseki általános helynök úr - a főegyházmegye új vezetésének szándékát összefoglalva - 2005. májusában írt levelében tájékoztatta Hajdú László polgármester urat azokról a szempontokról, amelyeket a Főegyházmegye a templom építésével összefüggésben fontosnak tart.

A jelenlegi helyszín javaslata a kezdetekhez képest 13 év után, 2006-ban került ismét az Önkormányzat képviselőtestülete elé. Ezután a jogi, gazdasági és műszaki egyeztetések következtek, melyek eredményeként aláírásra került a megállapodás a XV. kerületi Önkormányzat és a Főegyházmegye vezetői között. A megállapodás értelmében a XV. kerületi Önkormányzat ezt a Pattogós utca - Szerencs utca által határolt területet 99 évi időtartamra, templomépítés céljaira az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye használatába adta.
Tanulmánytervek szintjén elkészültek azok a vázlatok, amelyekből végleges formát ölthet a templom a kapcsolódó épületrészekkel együtt. Ennek az új templomnak nemcsak szakrális, hanem közösségépítő, szociális, karitatív szerepet is kell vállalnia, viselnie.

Reményeink szerint - természetesen pénzügyi lehetőségeinktől is függően - a templomépítés 2008-ban befejeződhet.
A templom alapkövét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Erzsébet Jubileumi Évben, 2006. december 20-án, de. 10 órakor helyezem el.