A templom története
 

Előzmények

Dr. Erdő Péter bíboros úr Hajdú László polgármester úr jelenlétében megáldja az új alapkövet

Lakossági fórumon bemutatják a templom terveit és makettjét (2007. május 7.-én)

Események

Az építkezés folyamata

Dr. Erdő Péter bíboros szentbeszéde pünkösdhétfőn Máriaremetén 

"Jézus színeváltozása és Boldog Salkaházi Sára tisztelete" a templom titulusa

 
Páduai Szent Antal szobra 2010. január 27.-én megérkezett és január 29.-én felszentelte Gyula atya.
        

 
Február 15.-én elkészült a gyóntatószék.
    
   
 

2010. június 9.-én helyükre kerültek a keresztút állomásai:

A keresztút állomásai